Protestantse Kerk Brussel

 

De Protestantse Kerk Brussel is een open gemeenschap die ruimte biedt aan mensen van uiteenlopende protestantse tradities en opvattingen. We willen in vrijheid gestalte geven aan het geloof in Jezus Christus; daaraan kan een ieder een eigen invulling geven. Vanuit het geloof richten wij ons tot onze medemens. Als erfgenamen van de Hervorming en binnen het verband van de Verenigde Protestantse Kerk in België, pogen wij in een open en oecumenische geest ‘kerk in de stad’ te zijn.

Het protestantisme in het kort (canvas.be)

 

Om een nader beeld van onze gemeente te geven vertellen wij graag iets over ons kerkelijk leven, de geschiedenis van de gemeente, de liturgie van de diensten en de muzikale ondersteuning daarvan. Wij hopen zo uw belangstelling te wekken voor een ontmoeting met de Protestantse Kerk Brussel, die door haar aanwezigheid mee wil bouwen aan een leefbare en
menslievende samenleving in de grootstad Brussel.

 

vpkb

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zaterdag 5 september 2020 – House of Compassion